Kalenderen for Ulstrup ved Gudenåen


Til alle foreninger og interessegrupper i Ulstrup og omegn:

Vi prøver endnu en gang at lave en fælles Ulstrup-kalender.

Her skal man på ét opslag kunne se alle arrangementer og begivenheder, der har almen interesse for borgere i Ulstrup og omegn måned for måned.

 

Formålet med kalenderen er:

-at arrangementer planlægges, så de ikke falder oven i hinanden.

-at synliggøre indadtil og udadtil, hvad der sker i Ulstrup og omegn

-at lave en samlet oversigt, der skal ses som et supplement til alle de andre velfungerende men spredte opslagssteder (facebook, hjemmesider, fysiske opslag i butikker m.m.)

-at sikre at ALLE borgere, -også de, der ikke er på Facebook eller læser alle hjemmesider, holdes orienteret om aktiviteterne.

Tanken er, at alle foreninger og interessegrupper på deres hjemmesider/facebooksider har et link til ”Eventkalenderen”, OG at den i løbet af kort tid kan ses på skærme i hallen, på biblioteket og i Dagli’brugsen.

 

Hvad skal I gøre som forening?

Når I har et arrangement af almen interesse for borgere i Ulstrup og omegn, sender I så hurtigt som muligt besked til gitteappel@gmail.com med en kort overskrift, dato og tidspunkt samt evt. deltagerbetaling, og meget gerne et link til en hjemmeside/facebookside, hvor man kan læse mere.

Har man hverken hjemmeside eller facebookside, kan man sende et billede og uddybende materiale elektronisk. Så vil vi lave en passende opsætning.

 

For at kalenderen kan give et godt overblik, er det vigtigt, at der er tale om arrangementer af almen interesse.

Vi  forestiller os umiddelbart, at der fx kan være tale om enkeltarrangementer som foredrag, ”åbent-hus-arrangementer” i institutioner for børn, unge og ældre, byfest, sportsfest, Go´nat idræt, Hoppeland, sankt-hans fester, ”jul på torvet”, ”jul på slottet”, indvielser m.m.m.

Vi forestiller os ikke at ”lukkede arrangementer” som fx træningsaftener for idrætshold, forældremøder i skole og børnehaver, møder kun for medlemmer skal på, -men derimod gerne gymnastikopvisning, opstart af sportshold, kor, aftenskole m.m.

Lokalrådet forbeholder sig ret til sammen med redaktøren at træffe afgørelser i tvivlstilfælde.

I kan se, hvordan formatet er ved allerede nu at gå ind på kalenderen på Ulstrup Lokalråds hjemmeside http://ulstrup-by.dk/?post_type=tribe_events eller (kommer snart) ved at se kalenderen på skærmen i Ulstruphallen.

Vi håber på jeres opbakning til dette projekt.

Ulstrup Lokalråd

 

 

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *