Vellykket workshop kickstarter Ulstrup og resulterer i et nyt og stærkt lokalråd


img_1666

Søndag den 25. februar afholdt Ulstrup Lokalråd en vellykket workshop ved Ulstruphallerne med deltagelse af 45 borgere, samt flere lokale byrådspolitikere. Formålet med denne workshop, var at sætte spot på det store potentiale, vi alle ved Ulstrup har! Der blev diskuteret udfordringer og muligheder for Ulstrup, og hvad vi kan gøre for at brande byen og skabe mere tilflytning. Tidligt i workshoppen blev ”Ulstrup ved Gudenåen” foreslået som et nyt og velklingende brand til vores by. Den er købt! De indkomne ideer og udfordringer resulterede i 5 arbejdsgrupper, som den næste time videreudviklede og fremlagde deres initiativer og ideer. De 5 grupper omhandlede således: 1) Markedsføring af Ulstrup, 2) Lokale projekter/medborgerhus, 3) initiativer for børn og unge, 4) Information, formidling og forbindelse til byrådet –  5) Koordinering af ressourcer, vedligehold af initiativer og økonomi. Der kom mange gode ideer på banen, som lokalrådet noterede og vil gøre brug af i det videre arbejde. På lokalrådets vegne vil jeg gerne sige tak til alle fremmødte!

Borgerne hørte ligeledes om de tiltag og visioner, som politikerne havde for Ulstrup. Fra Byrådet deltog Borgmester Niels Borring, formand for Teknik og Miljøudvalget Anders G Kristensen, formand for planudvalget Erling Kvist, samt de lokale politikere viceborgmester Flemming Nørgaard, Søren Gade og Lars Storgaard. Vi takker for opbakningen til Jer, og vi har positive forventninger til det fremtidige samarbejde!

Efterfølgende var der generalforsamling for lokalrådet, hvor vi ønskede flere personer til at løfte opgaverne. Vi kunne glæde os over, at der kom nye, stærke og visionære kræfter ind i lokalrådet. Velkommen til Thomas Søby, Carsten Christensen og byrådspolitikeren Søren Gade. Som ekstra ressourcer og fast deltagende suppleanter fik vi Brian Mejlby og Flemming Hess valgt ind. På minussiden måtte vi sige farvel til Klaus Christensen og Steen Andersen. Tak for Jeres store indsats i lokalrådet!

Nu har lokalrådet konstitueret sig og ny formand er Anne-Mette Kirkegaard. Vi har prioriteret temaerne fra workshoppen og starter med følgende fire udvalg afledt af gruppernes arbejde: En branding arbejdsgruppe, hvor vi i samarbejde med Favrskov Kommune vil sætte ”Ulstrup Ved Gudenåen” på landkortet. En lokal projektgruppe, som samarbejder med at udvikle og facilitere nuværende og kommende projekter i Ulstrupområdet, herunder færdiggørelse af trækstien og Dannebropladsen. En gruppe omhandlende initiativer for børn og unge, som skal blive et aktivt bindeled til de unge i Ulstrup og omegn. Konkret skal der arbejdes for en natteravne ordning. Til sidst nedsatte vi et udvalg til at styre den drift og skabe den økonomi , der er en forudsætning for et velfungerende lokalråd. Disse arbejdsgrupper vil herefter trække flere borgere ind i arbejdet, så opgaverne fordeles bedre, og vi får de rigtige kompetencer bedst muligt i spil. Et mere fyldigt referat kan ses på www.ulstrup-by.dk

Thorbjørn Lager (på vegne af lokalrådet)

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *