Nu er det muligt at komme tørskoet fra Hagenstrupparken og ned til trækstien – hele året.


Der er sket meget i Ulstrup. Dannebrogspladsen er blevet et rekreativt center ved Gudenåen og der er blevet bygget gangbroer langs Gudenåen, der hvor det ikke var muligt at gå stien og stien er blevet forbedret med grus udlæg andre steder – lige som Favrskov Kommune lige nu arbejdes på at finpudse hele stiforløbet  fra Ulstrup til Bamsebo. Det er borgerne glade for.

Nu er der så bygget en ny sti af frivillige og betalt af VELUX FONDEN og Danmarks Naturfredningsforening Grønt Guld – aktiv i naturen – Et program, hvis formål er at støtte og anerkende aktiviteter, hvor særligt aktive ældre yder en indsats for sig selv og andre, giver gode oplevelser i naturen og samtidig passer på og viser hensyn til naturen.

Ideen til den nye sti opstod da de lokale i partnerskabet ”Trækstien ved Ulstrup”  fandt ud af, at det fortsat  ikke var muligt at komme ned til trækstien i våde perioder. Kun ved Ulstrupbro og ved campingpladsen Bamsebo og midtvejs ved Busbjerg.

Repræsentanter for  Hagenstrupparken, Lokalrådet og Danmarks Naturfredningsforening Favrskov blev enige om, at arbejde for en ny  forbindelsesti og der blev søgt Grøn Guld  midler, som heldigvis blev bevilliget. Allerede i 2017 gav en velvillig grundejer tilladelse til at bygge stien og kommunen gav nødvendige dispensationer fra naturbeskyttelsesloven. Men vandstanden i åen har drillet. Nu i den tørre periode har det være muligt at få projektet gennemført og stien er klar til brug. Der vil snart blive inviteret til en mindre og uformel indvielse.

Projektgruppen håber at mange af byens borgere – specielt de ældre og børnene – nu vil få meget mere glæde af trækstien, formidlings-plancherne og de dejlige naturområder ved åen. Der er en kort afstanden fra parcelhusområderne, skole og børnehave og til åen, og det bliver muligt at gå en tur af overkommelig længde ved åen og retur via trækstien til Ulstrup by eller via trækstien til Bamsebo.

 

gudenaa2

 

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *