Ulstrup ved Gudenåen


Indvielse af adgangen til Trækstien i Ulstrup ved Hagenstrupparken

Grønt Guld projekt ”Adgang til Trækstien i Ulstrup” lykkedes – og det skal fejres og der inviteres til indvielse Fredag den 14. september kl. 16:00 ved forbindelsesstien Kom af grusvejen der går mellem Hagenstrupparken 101 og 103 – eller ad trækstien. Program *       Indvielse af stien ved Alfred Borg, formand for Danmark Naturfredningsforening *       Projekter […]


Naturens Dag 2018 i Favrskov

Naturens Dag i Favrskov foregår lørdag 8. september kl. 10-14 ved Gudenåen, Dannebrogpladsen, overfor Teglværksvej 4 i Ulstrup. Dagen arrangeres af DN Favrskov og Favrskov Kommune. Årets tema er ’bevægelse i naturen’, og her kan alle være med: Mennesker bevæger sig, dyr bevæger sig – ja selv blade, vand, flammer og skyer bevæger sig. Der er […]

A dandylion in seed over a white background

invitationsep18kf

Høstudstilling på Ulstrup Slot

  Hvorslev Kunstforening har hjemsted i Favrskov Kommune og arrangerede sin første udstilling på Ulstrup Slot i 1991. Foreningens formål er at arrangere kunstudstillinger og fremme kunsten i nærmiljøet. Der arrangeres to årlige udstillinger i Ulstrup Slots nordfløjs smukke, gamle “Sal”, en forårsudstilling og en høstudstilling. Ved udstillingerne indkøbes værker, som udloddes til medlemmerne ved den årlige […]