Kalenderens formål


Det er tanken med kalenderen at arrangementer, møder og lign. af interesse for borgere i Ulstrup by og omegn indsættes, så alle kan orientere sig. Derved bliver det muligt at planlægge kommende arrangementer, så de ikke falder samtidigt.

Ulstrup Lokalråd vil derfor gerne høre fra kontaktpersoner for foreninger, organisationer mv., som gerne vil have deres kommende arrangementer i kalenderen.

Vi håber initiativet bliver godt modtaget.

 

 

Henvendelse vedrørende kalenderen bedes ske til følgende:

Formand: Thomas Søby 

mail: ths@buchs.dk Tlf. 2015 70 19

Anne-Mette Kirkegaard Poulsen
Mobiltelefon: 26281910
mail: kirkegaard.annemette@gmail.com

Opslag til kalenderen sendes til:
Gitte Appel
E-mail: gitteappel@gmail.com